Ji | Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė

Nuotr. © 7 WALLS Studio | Vera Gorbačeva

Ji gimė nei per anksti, nei per vėlai, pačiu laiku, ten, kur žemė tokia lygi, kad tikrai panaši į Visko Galą ir pelnytai vadinama Žiemgala.

Nuo pat gimimo apdovanota ypatingu nartumu, Ji ne tik visada žinojo, ko nori, bet ir sugebėdavo tai gauti. Visi, bandantieji meilintis iš serijos kokia graži pavardė, nuo žodžio vainikas, po trumpo nominologijos įvado sužino, kad pavardė toji yra nuo seno gudiško vojnat, t. y. kariauti, ir bendro su vainikais turi tiek pat, kiek karių kapinės.

Septintoje klasėje Ji nusprendė tapti žurnaliste. Visko Gale tokių nebuvo ir niekas nežinojo, kam jų reikia, bet kadangi Ji taip nusprendė, visi su nuosprendžiu sutiko.

1989 m. rugpjūtį tada dar Lenkijos Socialistinėje Liaudies Respublikoje Ji sutiko . Juos abu ten atvežė į darbo ir poilsio stovyklą, kurioje tris savaites buvo ko tik nori, išskyrus darbą ir poilsį. Jie labai gražiai draugavo.

Paskui Ji išvažiavo baigti dvyliktos klasės į Visko Galą, o Jis – į Poetės Vardo mokyklą. Jis pasakė Jai savo telefono numerį, Ji įsidėmėjo jį mintinai. Menkutė smulkmena – Jos namuose Visko Gale nebuvo telefono.

Į žurnalistiką tais metais Jos nepriėmė, bet priėmė pas Bumblauską po Liepa, ir iš laiko perspektyvos žiūrint, tai buvo turbūt vienas geriausių Jai nutikusių dalykų. Dideliame Mieste Ji kartais sutikdavo , bet Jų Laikas dar nebuvo atėjęs.

Vėliau Ji sėkmingai baigė po Liepa ir Maironio gatvėje, dar sėkmingiau neištekėjo, susilaukė 4 vaikų ir dirbo visokius žurnalistinius, redakcinius, vertiminius, visuomeninius, socialinius ir kitokius projektinius darbus. Kartais pamatydavo per televiziją ir labai didžiuodavosi prisiminusi, kad kažkada mokėjo mintinai Jo namų telefoną.

2016 m. rugpjūtį Ji išdrįso Jam parašyti ir pasiūlyti nedidelį komercinį projektą. (Iš tikrųjų Jai reikėjo naujos suknelės, ir Jo darbai tai suknelei puikiai tiko.) Po savaitės Ji gavo suknelę. Dar po trijų savaičių – pasiūlymą  pagalvoti. Ji pagalvojo, kad daugiau galvoti čia nėra ko.

Dabar Ji yra Jo žmona.

Jų Laikas kažkodėl visada ateina rugpjūtį.